PRINCIPLES OF COOPERATION

Lasecki i Spółka Sp. z o.o. – Zasady współpracy 2020


I Nawiązanie współpracy
    1. Przed rozpoczęciem współpracy każdy nowy kontrahent zobowiązany jest do

 • przesłania dokumentów swojej firmy (regon, NIP, zaświadczenie o prowadzonej działalności lub wyciąg z KRS).
 • założenia konta na stronie www.kringle.pl
 • podania adresu i domeny sklepu w którym sprzedawane będą produkty oferowane przez firmę Lasecki i Spółka Sp. z o.o.
 1. Każdy kontrahent zobowiązany jest również do poinformowania Handlowca o otwarciu nowego punktu sprzedaży detalicznej. Punkt musi zostać zaakceptowany pod kątem wypełnienia standardów sprzedaży wymienionych w punkcie IV


II Zasady zamawiania towaru
    1. Zamówienia należy przesyłać za pośrednictwem sklepu internetowego lub wypełnionego formularza zamówieniowego przesłanego drogą mailową do Handlowca lub biura            
    2. Informacje dotyczące statusu wysyłki zamówionego towaru zostaną wysłane drogą mailową
    3. Zamówienia są realizowane według kolejności ich składania. Termin realizacji wynosi od 1 do 5 dni roboczych w zależności od aktualnej ilości zamówień.                                                          
    4. W przypadku produktów, których nie posiadamy w magazynie w momencie składania zamówienia przez klienta, termin dostawy ustalany jest indywidualnie.
    5.
 Towar nie może zostać przygotowany i wysłany, gdy w preliminarzu płatności widnieją zaległe faktury.
    6. Produkty należy zamawiać w następujących ilościach:

 • Kringle Candle - wszystkie produkty ze stałej oferty w dowolnych ilościach.
 • Country Candle - wszystkie produkty ze stałej oferty w dowolnych ilościach.
 • G.Wurm - wszystkie produkty ze stałej oferty w dowolnych ilościach.
 1. Minimalna wielkość pierwszego zamówienia to :
 • 700,00 zł netto dla sklepów stacjonarnych
 • 750,00 zł netto dla sklepów internetowych
 1. Minimalna wartość każdego kolejnego zamówienia to 750 zł netto.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmujemy do 5 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru do klienta. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest numer paragonu lub faktury. W przypadku stwierdzenia wady, należy niezwłocznie przesłać wypełniony Protokół reklamacyjny oraz zdjęcia uszkodzonych produktów na adres dystrybucja@lasecki.pl. Wypełniony protokół reklamacyjny powinien być przesłany w formacie doc. (word) lub skanem w pdf-ie. Reklamacje zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni roboczych.


III Warunki udzielenia kredytu przez firmę Lasecki i Spółka Sp. Z o.o.
1. Do przyznania kredytu wymagane jest wypełnienie formularza zawierającego dane właściciela firmy. (Szczegóły do uzgodnienia z działem handlowym)
2. Rozpoczęcie kredytowania
O przyznanie kredytu nowy klient może się ubiegać najwcześniej po 2 miesiącach współpracy i dokonaniu minimum 3 zakupów w firmie na łączną kwotę nie mniejszą niż 3000 zł netto. Spełnienie tych warunków nie jest jednoznaczne z przyznaniem kredytu.
3. Kontynuacja kredytowania
Warunkiem kontynuacji kredytowania jest stała i regularna współpraca z firmą Lasecki i Spółka Sp. z o.o oraz terminowe regulowanie należności. Kredyt nie może być udzielony, jeżeli klient ma jakiekolwiek przeterminowane należności lub przekroczył limit kredytowy.
5. Zakończenie kredytowania
Kredyt wygasa automatycznie w następujących przypadkach:

 • współpraca urywa się na okres pół roku lub dłużej,
 • klient nie rozlicza się terminowo; 3-krotne opóźnienie w płatnościach powoduje automatyczne przejście na system rozliczeń gotówkowych.

 

IV Ochrona marki i użycie znaków towarowych KRINGLE CANDLE COMPANY

 1. Skróty i zamienniki użyte w tekście :
 • Znaki Towarowe Kringle Candle, Country Candle - Znaki Towarowe, Znaki
 • Produkty Kringle Candle, Country Candle – Produkty Licencjonowane, Licencjonowane Produkty
 • Firma Lasecki i Spółka Sp. z o.o - Dostawca
 • Klient- Odbiorca
 1. Firma Kringle Candle Company prowadzi swoją działalność handlową na podstawie głównego znaku towarowego „Kringle Candle” oraz „Country Candle”. Marki i znaki towarowe Kringle Candle Company są związane z wysokiej jakości produktami. Kringle Candle Company jest właścicielem wszystkich praw do Znaków Towarowych i praw własności intelektualnej związanych ze swoimi produktami.
  3. Firma Lasecki i Spółka Sp. z o.o. posiada umowę licencyjną z firmą Kringle Candle Company dotyczącą wykorzystania Znaków Towarowych Kringle Candle oraz Country Candle na rynku polskim, litewskim, łotewskim, ukraińskim i białoruskim. Na mocy w/w umowy licencyjnej firma Lasecki i Spółka Sp. z o.o. umożliwia swoim partnerom handlowym, którzy regularnie nabywają produkty Kringle Candle i Country Candle oraz wywiązują się ze wszystkich zobowiązań zawartych w dokumencie Zasady Współpracy, wykorzystanie znaku handlowego Kringle Candle oraz Country Candle na następujących zasadach :
 • Znaki będą używane wyłącznie w formie zaleconej przez Kringle Candle Company a sposób ich użycia zostanie przekazany przez przedstawicieli firmy Lasecki i Spółka Sp. z o o..
 • Znaki Towarowe będą używane wyłącznie w związku z promocją, reklamą, dystrybucją i sprzedażą Produktów Licencjonowanych na rynku polskim, litewskim, łotewskim, ukraińskim i białoruskim .
 • Miejsca użycia znaku towarowego Kringle Candle oraz Country Candle ( sklep stacjonarny, strona internetowa, sklep internetowy itp.) muszą zostać zatwierdzone przez przedstawiciela firmy Lasecki i Spółka Sp. z o.o. jako odpowiednie otoczenie do użycia w/w znaków towarowych. Firma Lasecki i Spółka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do niewydania zgody na użycie Znaków Towarowych lub cofnięcie zgody na ich użycie, jeżeli uzna, iż stosowne otoczenie biznesowe nie spełnia wymogów użycia Znaków Towarowych stawianych przez Kringle Candle Company.
 • Znaki nie będą wykorzystywane jako całość lub część domeny internetowej, strony internetowej, nazwy firmy, nazwy sklepu itp.
 • Znaki nie będą wykorzystywane w odniesieniu do towarów handlowych nie wyprodukowanych przez firmę Kringle Candle Company .
 • Znaki , ekspozytory, szafy wystawiennicze nie będą używane w celu eksponowania i promocji innych produktów niż produkty Kringle Candle Company.
 • Znaki będą zawsze używane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez firmę Lasecki i Spółka Sp. z o.o.
 • Znaki będą używane tylko w przypadku stałej i regularnej współpracy z firmą Lasecki i Spółka Sp. z o.o. – licencjonowanym dystrybutorem produktów Kringle Candle Company na rynku polskim, litewskim, łotewskim, ukraińskim i białoruskim.
 • Odbiorca nie będzie używał Znaków Towarowych do sprzedaży i promowania produktów Kringle Candle oraz Country Candle poza terytorium Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy czy Białorusi .
 • Wszystkie licencjonowane produkty sprzedawane przez Odbiorcę muszą posiadać Znaki Towarowe.
 • Żadne inne znaki towarowe nie mogą być użyte w odniesieniu do produktów Kringle Candle Company.
 • Sposób użycia Znaków i sprzedaży produktów Kringle Candle Company w żaden sposób nie narazi na szwank dobrego imienia marki.
 1. Odbiorca nie jest upoważniony do:
 • Przedstawiania się w charakterze przedstawiciela handlowego firmy Kringle Candle Company.
 • Udzielania jakichkolwiek gwarancji na towar w imieniu Kringle Candle Company, także w materiałach promocyjnych.
 • Dokonywania jakichkolwiek zmian na etykietach lub opakowaniach Licencjonowanych Produktów, a także na dostarczonych przez Dostawcę materiałach promocyjnych.
 • Sprzedaży produktów Kringle Candle Company pozyskanych z innego źródła niż firma Lasecki i Spółka Sp. z o.o. - autoryzowany dystrybutor produktów Kringle Candle oraz Country Candle na rynku polskim, litewskim, łotewskim, ukraińskim i białoruskim.
 1. Odbiorca jest zobowiązany w sposób profesjonalny reprezentować markę Kringle Candle Company na polskim, litewskim, łotewskim, ukraińskim lub białoruskim rynku, zgodnie z przepisami prawa danego kraju, a także standardami, wskazówkami i specyfikacją przekazaną przez przedstawicieli Dostawcy. Obsługa sprzedaży Licencjonowanych Produktów musi się odbywać z należytą fachowością i starannością. Dostawca zastrzega sobie prawo do wglądu i inspekcji miejsc, w których są sprzedawane i składowane Licencjonowane Produkty. Na życzenie Dostawcy Odbiorca natychmiast zaprzestanie wszelkich form użycia materiałów marketingowych i promocyjnych zawierających znaki towarowe. Odpowiedzialność za jakiekolwiek nieprawidłowe użycie bądź przechowywanie produktów licencjonowanych spoczywa na Odbiorcy. Jakiekolwiek naruszenie w/w zasad spowoduje natychmiastowe zakończenie współpracy ze strony Dostawcy oraz interwencję prawną ze strony Kringle Candle Company.
  Prosimy o zrozumienie i respektowanie w/w zasad.
Country Candle Mango Nectar Daylight Candle (1.25oz)Country Candle Mango Nectar Daylight Candle (1.25oz) BestSellersIn promotion
3.45EUR 1.16EUR
Surprise package MYSTERY BOXSurprise package MYSTERY BOX New productsIn promotion
69.50EUR 27.80EUR
Country Candle Coconut Colada Daylight (1.25oz)Country Candle Coconut Colada Daylight (1.25oz) BestSellersIn promotion
3.45EUR 1.16EUR