FraLab - Damasco

1FLO

ODKRYJ NAJSTARSZE MIASTO NA ŚWIECIE

Linia poświęcona najstarszemu miastu na świecie
i jego pięknym arabeskowym teksturom. Wyrafinowane zapachy,
intensywne, ale i świeże. Wielobarwna grafika z klasycznymi teksturami w nowocześniejszej odsłonie