Kringle Candle - Mountains (Zen) - Tumbler (411g) z 3 knotami