Program lojalnościowy

1 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Wymieniaj złotówki na produkty!

Korzystaj z dodatkowych możliwości, jakie daje Ci nasz program lojalnościowy. Za każdy zakupiony produkt otrzymasz premię w postaci punktów, które możesz wymienić podczas następnych zakupów. Za każdą wydaną złotówkę otrzymasz 0,5 punktu.

Ilość punktów, które zostaną przypisane do Twojego konta podana jest przy podsumowaniu zamówienia.

Sumę punktów możesz sprawdzać w zakładce moje konto. Punkty naliczane są automatycznie, po rozliczeniu zamówienia. Za punkty możesz kupić wybrany produkt w naszym sklepie, o ile uzbierasz ich wystarczającą ilość. Nie ma możliwości dopłaty brakującej kwoty w gotówce.

Dla przykładu, za produkt o wartości 100 zł otrzymasz 50 punktów, które możesz wymienić na wybrany produkty lub zbierać dalej. 1 zł to 32 punkty przy płatności punktami. Jeżeli uzbierasz odpowiednią ilość punktów potrzebnych do wymiany, w koszyku pojawi się opcja płatności "Zapłać punktami z programu lojalnościowego".

Program dostępny jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.


 1. Postanowienia ogólne
  1. Program Lojalnościowy organizowany jest przez sklep kringle.pl, Lasecki i Spółka Sp. z o.o., Krótka 5, 32-031 Mogilany, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000377696; NIP: 9442231391, REGON: 121454316, zwaną dalej „Organizatorem”.
  2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz UE.
  3. Skierowany jest do zarejestrowanych użytkowników, klientów sklepu www.kringle.pl, którzy w zamian za dokonywanie zakupów otrzymują punkty programu lojalnościowego.
  4. Punkty naliczane są automatycznie po rozliczeniu zamówienia i zostają przypisane do konta Użytkownika.
  5. Ilość punktów możliwa do otrzymania jest podana w koszyku zamówieniowym na stronie www.kringle.pl.
 2. Uczestnicy
  1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każda osoba fizyczna, która jest zarejestrowanym użytkownikiem sklepu www.kringle.pl.
  2. Organizator jest administratorem danych osobowych podanych przez Klienta podczas rejestracji konta na www.kringle.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.).
  3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych przypisanych do konta na stronie www.kringle.pl oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Zbieranie punktów
  1. Punkty programu przypisane są do jednego konta należącego do jednego użytkownika i nie mogą być przekazywane dla żadnego innego konta.
  2. Rejestrując konto na stronie Użytkownik wyraża zgodę na naliczanie na jego koncie punktów programu lojalnościowego, którymi może dysponować wedle własnego uznania.
 4. Nagrody programu
  1. Punkty mogą być wymieniane na produkty dostępne za punkty.
  2. Punkty programu nie mogą być wymienione na nagrodę pieniężną ani rabat kwotowy.
  3. Odebranie wybranej nagrody możliwe jest po uzbieraniu na koncie odpowiedniej liczby punktów programu
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmieniania i aktualizowania listy dostępnych nagród oraz ich wartości punktowej.
  5. Po wybraniu nagrody ilość punktów na koncie Uczestnika zostaje pomniejszona o ilość zużytą podczas wymiany.
  6. Przelicznik punktów na złotówki wynosi 1zł = 32 punkty przy płatności punktami.
 5. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje w związku z Programem Lojalnościowym powinny być składane Organizatorowi na piśmie lub mailowo na adres korespondencyjny Organizatora.
  2. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i niezgodność nagrody z opisem wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.
 6. Zmiana warunków uczestnictwa
  1. Niniejsze warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione przez Organizatora, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą usprawnienia funkcjonowania Programu Lojalnościowego. Zmiana zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora.
  2. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
  3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
  4. Wszelkie informacje związane z Programem Lojalnościowym umieszczane są przez Organizatora na stronie internetowej www.kringle.pl.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Uczestnik zakładający konto na stronie sklepu www.kringle.pl i przystępujący do programu lojalnościowego przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
  2. Program lojalnościowy nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).
  3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu Lojalnościowego.
  4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Bestsellery

Country Candle Coconut Colada Wosk zapachowy "potpourri" (64g)Country Candle Coconut Colada Wosk zapachowy "potpourri" (64g) BestsellerPromocja
26.00PLN 10.40PLN

Nowości

OZDOBA CHOINKA NowośćPromocja
39.00PLN 15.60PLN
Home Decor Zimowe dziewczynki, szara Figurka tekstylna (8cmx9cm) Promocja
21.00PLN 9.00PLN