Правила

Дійсні від 25 грудня 2014 року
I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:
Інтернет-магазин kringle.pl, який знаходиться за посиланням www.kringle.pl, належить фірмі: ТОВ Лясецкі і компанія, зареєстрованій за адресою: вул. Крутка 5, 32-031, Могиляни, внесеній до реєстру підприємців Районного суду для Кракова-Шьродмєсьцє у м. Краків, ХІ Господарське відділення Державного судового реєстру, під номером KRS 0000377696, статутний капітал, внесений у повному розмірі, становить 50 000 злотих, податковий номер NIP: 9442231391, номер у державному реєстрі підприємців REGON: 121454316. 
II. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ:
Поняттям, які вживаються у наступних частинах Правил, було надано такого значення: 
Магазин – інтернет-магазин, який знаходиться за посиланням http://www.kringle.pl/ua/lt/lv/by, через який продаються пропоновані ним товари;
Договір купівлі-продажу – договір, укладений між ТОВ Лясецкі і компанія та клієнтом Інтернет-магазину у спосіб, визначений цими Правилами;  
Доставка – передача Продавцем Клієнтові замовленого товару, яка є виконанням ТОВ Лясецкі і компанія послуги на підставі Договору купівлі-продажу. Доставка може бути виконана власними засобами Продавця або з використанням послуг третьої сторони (кур’єра, Пошти Польської або іншого Партнера фірми ТОВ Лясецкі і компанія); Пароль – визначений Клієнтом  набір із щонайменше п’яти знаків, який разом із Логіном є необхідний для розміщення замовлення у Інтернет-магазині;
Клієнт – кожен суб’єкт, який є повністю дієздатний, здійснив Реєстрацію та відвідує Інтернет-сторінку з метою здійснення покупок у Інтернет-магазині;
Споживач – Клієнт, який є фізичною особою і здійснює разом із підприємцем юридичну дію, яка не є безпосередньо пов’язана з його господарською або професійною діяльністю. 
Підприємець – Клієнт, який займається господарською діяльністю у розумінні положень закону від 2 липня 2004 р. Про свободу господарської діяльності (зведений текст: Юрид. Вісн. за 2010р. № 220 поз. 1447 зі зм.);
Логін – індивідуальна назва Клієнта, яка визначається ним і складається з не більше тридцяти знаків та Паролю, призначена для розміщення замовлення в Інтернет-магазині;
Правила – ці Правила Інтернет-магазину;
Реєстрація – заповнення Клієнтом реєстраційного бланку, розміщеного на Інтернет-сторінці, шляхом внесення у нього необхідних особистих даних та визначених Клієнтом Логіна і Паролю; 
Партнер ТОВ Лясецкі – пункт продажу, який належить до списку комерційних партнерів ТОВ Лясецкі і компанія;
Продавець – фірма ТОВ Лясецкі і компанія, зареєстрована за адресою: вул. Крутка 5, 32-031, Могиляни, внесена до реєстру підприємців Районного суду для Кракова-Шьродмєсьцє у м. Краків, ХІ Господарське відділення Державного судового реєстру, під номером KRS 0000377696, статутний капітал, внесений у повному розмірі, становить 50 000 злотих, податковий номер NIP: 9442231391, номер у державному реєстрі підприємців REGON: 121454316;
Постійний Клієнт – Клієнт, який здійснює покупки в Інтернет-магазині, щонайменше, два рази на місяць;
Обліковий запис Клієнта – місце, відкрите для Клієнтів Інтернет-магазину через введення адреси електронної пошти і паролю, що дає можливість, зокрема, замовляти товар, слідкувати за виконанням замовлення, змінювати і виправляти особисті дані тощо;
Інтернет-сторінка – сторінка в Інтернеті, якою управляє фірма ТОВ Лясецкі і компанія на інтернет-домені kringle.pl/ua/lt/lv/by;
Власна доставка – доставка Клієнтові купленого ним товару, яку здійснює Продавець за посередництвом своїх працівників; 
III. ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ ТА ПРЕДМЕТ ПОСЛУГИ 
1. Продавець здійснює продаж товарів через Інтернет-магазин Kringle Candle.
2. Послуги, які надаються на підставі цих Правил, полягають у наданні можливості використовувати Інтернет-магазин Kringle Candle для укладення Договору купівлі-продажу та його реалізації. 
3. Предметом послуги є свічки, косметика, ароматизатори приміщень, ароматичні лампи, аксесуари та підставки для них. Продавець зобов’язаний надавати товари належної якості. 
4. Договір про надання послуг електронним способом укладається на необмежений термін. 
5. Замовлення можна розміщувати після здійснення реєстрації, згідно з вказівками ст. VI. Разом із цим створюється Обліковий запис Клієнта. 
6. Клієнт, який здійснив реєстрацію, може розмістити Замовлення, після входження у свій Обліковий запис, що передбачає введення адреси електронної пошти та паролю Клієнта. 
7. Замовлення реалізуються на території Польщі, Литви, Латвії, України і Білорусі. 
8. Клієнт може будь-якої миті розірвати договір про надання послуг електронним способом. 
9. Продавець може розірвати договір про надання послуг електронним способом, якщо Клієнт не проявляв активності в Інтернет-магазині, зокрема, не розміщував замовлень або не входив у свій Обліковий запис впродовж останніх двох років. 
10. Розірвання Договору однією зі сторін, а також розірвання за взаємною згодою сторін передбачає автоматичне заблокування Клієнтові доступу до Облікового запису та видалення цього Облікового запису. 
11. Продавець може розірвати Договір про надання послуг електронним способом, якщо: 
a. мета реєстрації або спосіб використання послуг відверто суперечать принципам і меті діяльності Інтернет-магазину,
b. діяльність Клієнта суперечить моральним принципам, закликає до насильства або вчинення злочину, а також коли ця діяльність порушує права третіх осіб,
c. надійшло офіційне повідомлення про незаконний характер наданої інформації або пов'язаної з нею діяльності,
d. надійшла достовірна інформація про незаконний характер введених даних або пов'язаної із ними діяльності, та попереднього повідомлення Клієнта про намір заблокувати доступ до його Облікового запису,
e. Клієнт розголошує комерційну інформацію про не замовлені товари, 
f. Клієнт злісно і постійно порушує положення цих Правил,
g. надані Клієнтом дані про адресу викликають об’єктивні сумніви щодо їх правильності чи правдивості, і цих сумнівів не вдалося усунути шляхом контакту з Клієнтом через телефон або за посередництвом переписки по електронній пошті. 
12. Під об’єктивними і обґрунтованими причинами сумнівів, про які йдеться у п. 11 літ. g., слід розуміти, зокрема, введення назви неіснуючих населених пунктів, вулиць у населеному пункті, введенняфіктивної назви  отримувача (наприклад, використання імен казкових героїв). 
13. Повідомлення Продавця про розірвання договору про надання послуг електронним способом буде надіслане на адресу електронної пошти, вказану в Обліковому записі Клієнта. Наслідком розірвання договору про надання послуг електронним способом є остаточне видалення Облікового запису Клієнта. 
14. Повідомлення Клієнта про розірвання договору про надання послуг електронним способом може бути надіслане на адресу електронної пошти, яка вказана як контактна адреса в окремій закладці інтернет-сторінки Магазину або через видалення Клієнтом свого Облікового запису. 
15. Якщо розірвання договору відбулося з ініціативи Продавця, то нова реєстрація можлива за отриманням попередньої згоди Продавця. 
16. Припинення або розірвання договору про надання послуг електронним способом за згодою сторін не впливає на виконання вже укладених Договорів купівлі-продажу, якщо сторони не домовилися про інше.
17. Термін припинення дії Договору у випадках, передбачених п. п. 9 і 11, становить 14 днів. 
IV. СПОСІБ КОНТАКТУ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ
1. Адресою Продавця є: м. Могиляни, вул. Крутка 5, поштовий індекс: 32-031.
2. Клієнт може контактувати з Продавцем, зокрема, по електронній пошті, через поштову адресу, а також по телефону (Бюро з обслуговування клієнтів Інтернет-магазину) за номером гарячої лінії. 
3. Будь-які скарги можна подавати на адресу електронної пошти:
4. Адресні дані Продавця також розміщені на Інтернет-сторінці. 
V. ВИМОГИ ЩОДО ОБЛАДНАННЯ:
1. Для здійснення покупок в Інтернет-магазині Клієнт повинен мати у розпорядженні: 
– комп’ютер, під’єднаний до мережі Інтернет;
– доступ до Інтернету (рекомендується широкосмугове підключення);
– Інтернет-браузер, що відповідає версіям MS Internet Explorer 7.0, Firefox 3, Opera 9 або новішим версіям, із включеною службою JavaScript. 
– діючу адресу електронної пошти (e-mail).
2. Клієнт може виразити згоду на підключення послуги Cookies. Детальна інформація про мету зберігання і одержання доступу до інформації за допомогою файлів Cookies, а також можливість визначення Клієнтом умов зберігання та отримання доступу до інформації, що міститься у файлах Cookies, за допомогою налаштувань програмного забезпечення телекомунікаційного обладнання, яке Клієнт використовує, або конфігурації послуги, розміщені у розділі Політика конфіденційності.  
VI. ЗАМОВЛЕННЯ:
1. Виставлення товарів в Інтернет-магазині є запрошенням до подачі заявок. Розміщення замовлення є комерційною пропозицією  Клієнта Продавцеві у розумінні Цивільного кодексу. Після прийняття замовлення, Продавець повинен відразу приступити до його виконання, згідно з положеннями цих Правил.
2. Замовлення можна розміщувати 24 години на добу впродовж цілого року. Продавець залишає за собою право призупиняти виконання замовлень у святкові або офіційні вихідні дні. Інформація про призупинення виконання замовлень буде опублікована на Інтернет-сторінці. 
3. Після вибору товарів, доступних у Інтернет-магазині, Клієнт переміщає їх у свій віртуальний кошик. Впродовж усього часу покупок Клієнт може переглядати вміст свого кошика, а також постійно контролювати вартість покупок. Разом із товаром розміщена інформація про доступність або очікуваний час надходження товару. Після прийняття рішення про здійснення покупки, Клієнт з метою розміщення замовлення, буде направлений до бланку, який дає можливість входу до свого Облікового запису через введення свого Логіну і Паролю.  
4.1. Для того, щоб могти розміщувати замовлення, необхідна реєстрація за допомогою реєстраційного бланку, який знаходиться на Інтернет-сторінці. Реєстрація є для того, щоб Продавець міг отримати дані, необхідні для реалізації Договору купівлі-продажу, спрощення та зменшення часу на розміщення наступних замовлень, без необхідності щоразу вводити особисті дані Клієнта. Під час реєстрації Клієнт вводить такі дані: поштова адреса, адреса електронної пошти, встановлення власного паролю. 
4.2. В ході реєстрації, можливо, буде потрібно вказати дані для відправки. У разі, якщо бланк заповнює Споживач, то ці дані включають: 
a. ім’я та прізвище,
b. адресу проживання  (вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс, місто, область, країна),
c. номер телефону.
4.3. Додатково, у разі частої відсутності Споживача за місцем проживання, можна подати додаткову адресу для відправки (нею може бути, наприклад, адреса місця роботи із зазначенням робочого часу). 
4.4. Якщо реєстраційний бланк заповнює підприємець, тоді для відправки потрібно вказати: 
a. назву фірми,
b. ідентифікаційний податковий номер (NIP),
c. адресу реєстрації (вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс, місто, область, країна),
d. ім’я та прізвище контактної особи,
e. номер телефону.
4.5. Під час реєстрації Клієнт ознайомлюється з Правилами Магазину та виражає свою згоду на обробку Продавцем його персональних даних з метою та згідно з принципами, описаними у розд. XI Правил. Існує можливість ще під час реєстрації виразити свою згоду на отримання комерційної інформації від Продавця про пропозиції Магазину, діючі акції та конкурси. 
5. Після здійснення реєстрації на вказану Клієнтом адресу електронної пошти буде відправлений лінк для активації. Натискання на лінк для активації завершує процес реєстрації Клієнта і є підтвердженням правдивості інформації поданої у реєстраційному бланку. Разом із лінком для активації Клієнт отримає у додатку ці Правила у формі документу. 
6. Продавець може відмовити Клієнтові у реєстрації, якщо існують причини, наведені у розд. ІІІ п. 11. 
7. Клієнт може оскаржити рішення Продавця у відмові в реєстрації, подавши відповідну заяву впродовж 14 днів та у спосіб, передбачений у розд. XIV Правил. 
8. Отримавши замовлення Магазин перевіряє доступність замовленого товару у потрібній кількості на складі. Якщо товар є в наявності, Магазин надсилає Клієнтові на електронну пошту повідомлення у вигляді підтвердження замовлення і укладення з ним договору купівлі-продажу, одночасно беручись до реалізації замовлення, підтверджуючи специфіку вибраного товару, його ціну разом із вартістю відправки, вибраним Клієнтом способом оплати або способом і терміном доставки купленого товару. В той же час укладається Договір купівлі-продажу на умовах визначених сторонами та зі змістом, який відповідає змістові замовлення розміщеного Клієнтом та надісланого Магазином Клієнтові у якості підтвердження. 
9. В разі відсутності вказаного у замовленні товару, Магазин повідомляє про це Клієнта шляхом відправки йому повідомлення на електронну пошту або повідомляючи Клієнта під час здійснення ним покупок через Інтернет-сторінку у вигляді спеціального повідомлення про неможливість виконати замовлення та вказуючи можливий термін його реалізації, або ж пропонуючи інший товар з подібними характеристиками або іншими специфікаціями, направляючи до розміщення замовлення на Інтернет-сторінці. В такій ситуації Клієнт має прийняти рішення про спосіб виконання замовлення (часткове виконання або ануляція цілого замовлення). У разі часткової неможливості виконати Договір на підставі замовлення Клієнта, що викликана відсутністю якоїсь із позицій замовлення, працівник Продавця зв’язується з Клієнтом, щоб уточнити спосіб  реалізації Договору. Замовлення із відсутніми позиціями буде виконане за згодою Клієнта. 
10. Товари, які підлягають розпродажу або знижкам, є доступними до вичерпання запасів. З причини обмеженої кількості вище зазначених товарів, замовлення, яке буде розміщене після вичерпання запасів Магазину, виконати буде неможливо, про що Клієнт буде повідомлений працівником Продавця по телефону або на електронну пошту. Зміни у цій області не матимуть впливу на виконання Договорів купівлі-продажу, які вже були укладені. 
VII. СПОСІБ І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ПОСЛУГИ ТА ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ 
1. Поряд із кожним продуктом подається можливий термін його доставки, який, в залежності від наявності товару на складі, коливається від 1 до 10 робочих днів. Термін виконання цілого замовлення визначається на підставі товару із найдовшим часом доставки. 
Для замовлень  вартість доставки кур’єрською службою UPS 
3. До кожної відправки із товаром надається підтвердження покупки, на вибір Клієнта, тобто фіскальний чек або рахунок-фактура. 
4. Клієнт має право у присутності працівника кур’єрської служби, працівника Партнера zapachdomu.pl або працівника Продавця (у разі Власної доставки Продавця), перевірити чи доставлений товар відповідає замовленню, та скласти відповідний протокол, якщо будуть виявлені невідповідності між Доставкою і Договором купівлі-продажу.  
VIII. ЗНИЖКИ ТА ПІЛЬГИ:
Постійні Клієнти можуть отримувати спеціальні знижки та пільги на товари, які доступні в Інтернет-магазині. Правила, за якими будуть надаватися знижки та пільги будуть окремо опубліковані на Інтернет-сторінці. 
IX. СПОСІБ ТА ТЕРМІНИ ОПЛАТИ 
Клієнти можуть використовувати такі форми оплати: 
1. оплату готівкою при отриманні товару, при вартості замовлення до 500 (п’ятсот) злотих брутто.
2. оплату кредитною карткою через систему інтернет-платежів Paypal під час розміщенні замовлення, при вартості замовлення до 4000 (чотири тисячі) злотих брутто.
3. переказ на банківський рахунок Продавця (замовлення буде виконуватися після надходження коштів на банківський рахунок Продавця) через систему інтернет-платежів PayPal. 
4. Клієнт може скористатися рекламним купоном або закупівельним купоном від Магазину або від іншого Суб’єкта, який закуповує купони для своїх клієнтів. 
5. Продавець надсилає товар Споживачеві негайно, не пізніше 30 днів, від дати укладення договору, за посередництвом оператора, вибраного Клієнтом під час розміщення замовлення. Умовою видачі Клієнтові товару є виконання Клієнтом оплати за товар впродовж не довше 15 днів від дати укладення договору. 
6. У разі невиконання Клієнтом оплати в термін, передбачений у розд. IX п. 5, видача товару буде виконана відразу, після здійснення Споживачем оплати.  
X. ЦІНИ
1. Усі ціни в  Інтернет-магазині подаються у польських злотих і є цінами брутто, тобто включають податок ПДВ. Оплата за доставку предмету продажу описана у розд. VII п. 2. Якщо ціни не включають вартості Доставки, відповідно до розд. V п. 2 Правил, тоді вони стягуються окремо і представляються в окремій позиції на рахунку або фактурі ПДВ. 
2. Вказані ціни є дійсними станом на момент розміщення Клієнтом замовлення. 
3. 3. Дотримуючись положень розд. Х п. 2 вище, Продавець зберігає за собою право змінювати ціни на доступні в Інтернет-магазині товари, а також проводити і скасовувати різноманітні рекламні акції і розпродажі. Зміни, обговорювані у цьому пункті не матимуть впливу на договори, які вже були укладені. 
XI. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
1. Для здійснення покупок необхідна реєстрація на Інтернет-сторінці Магазину, внесення необхідних для реєстрації даних, відповідно до правил, викладених у розд. VI п.п. 4.1 – 4.4 Правил, із одночасною згодою на їх опрацювання Продавцем, а також декларація своєї згоди з Правилами. 
2. Адміністратором персональних даних Клієнтів Інтернет-магазину є Продавець. Клієнт у будь-який час має право на доступ і зміну своїх персональних даних. 
3. Адміністратор персональних даних може опрацьовувати такі дані, що визначають спосіб користування Клієнтом послугою, яка надається в електронній формі (експлуатаційні дані):
a. ідентифікаційне позначення Клієнта,
b. ідентифікаційне позначення для кінця телекомунікаційної мережі або телеінформаційної системи, яку використав Клієнт, 
c. дані про початок, завершення та обсяг разового використання послуги, що надається в електронній формі,
d. дані про використання користувачем послуги, яка надається в електронній формі.
4. Надання даних про Клієнта при реєстрації в Магазині є добровільним, а особа, яка їх надає, має право на доступ до них, їх виправлення і видалення, а також до скасування в будь-який час раніше висловлених згод на обробку персональних даних та отримання комерційних пропозицій, надісланих за допомогою електронних засобів зв'язку. Крім цього, Клієнт може виразити згоду на надсилання на адресу його електронної пошти листів, що містять інформацію про конкурси та акції Магазину. В такому разі Клієнт виражає згоду на обробку Магазином його персональних даних з метою надання йому вище зазначеної інформації. Згода Клієнта на отримання комерційної інформації, про яку йдеться реченням вище, може в будь-який час бути відкликана шляхом вибору відповідного налаштування, після входу Клієнта до свого Облікового запису на Інтернет-сторінці Магазину у закладці: Твої дані. 
Надані при реєстрації дані Клієнтів зберігаються на серверах Продавця. Їхня безпека відповідає вимогам, передбаченим положеннями Закону про захист персональних даних та виконавчих приписів до цього закону. Більше інформації про це знаходиться на Інтернет-сторінці Магазину у закладці: Політика конфіденційності. 
5. Надані при реєстрації дані Клієнтів можуть використовуватися Продавцем з метою виконання замовлень, розміщених Клієнтами, зокрема, при їх передачі кур’єрам, які здійснюють доставку товарів, та суб’єктам, які обслуговують електронні платіжні системи (якщо така форма оплати була вибрана Клієнтом), а також для фіксування об’ємів продажів та кількості Клієнтів Магазину, контактів, пов’язаних із виконанням поточних та майбутніх замовлень, та у податкових цілях. 
6. Дані Клієнтів Магазину можуть бути ними переглянуті, виправлені чи змінені після входження до Облікового запису на Інтернет-сторінці Магазину за допомогою Логіну та Паролю. 
7. Адміністратор персональних даних ніяким способом не надасть доступу до персональних даних Клієнтів для цілей, які не відповідають меті діяльності Магазину та обсягам наданих ними згод і заяв, будь-яким третім особам без наявності правової підстави, що зобов’язує до таких дій Адміністратора персональних даних, і запевняє, що застосує всі заходи, щоб ці дані були захищені належним чином, а саме так, як це передбачено положеннями Закону про захист персональних даних (зведений текст Юрид. Вісн. за 2002р., № 101, поз. 296 зі зм.) та Закону про надання послуг електронним способом (Юрид. Вісн. № 144, поз. 1204 зі зм.). 
8. Застосування права видаляти свої дані з комп’ютерної системи Магазину автоматично передбачає скасування реєстрації Клієнта та розірвання договору.
9. Разом із видаленням Облікового запису, Адміністратор персональних даних остаточно і безповоротно видалить Клієнта, припиняючи в такий спосіб обробку персональних даних Клієнта. Адміністратор, однак, зберігає за собою право зберегти у себе після видалення облікового запису такі дані як час і IP-адресу логування Клієнта для можливих потреб поліції чи прокуратури, а також ті дані, що необхідні для розрахунку за надані послуги до моменту розрахунку за них. 
XII. ВІДСТУПЛЕННЯ ВІД ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
1. Відповідно до положень закону від 30 травня 2014 року Про права споживача (Юрид. Вісн. зі 2014 р. поз. 827), Споживач має право відступити від Договору купівлі-продажу, не вказуючи причини, впродовж 14 календарних днів від дати доставки товару. Для дотримання цього терміну достатньо надіслати відповідну письмову заяву до завершення цього терміну. Додатково при замовленнях вартістю понад 149 злотих, Споживач має право відступити від Договору купівлі-продажу, не вказуючи причини, впродовж 30 календарних днів від дати доставки товару.
2. Споживач має право відступити від Договору без понесення будь-яких витрат, за винятком: 
- додаткових витрат Споживача, пов’язаних із вибором способу доставки товару, якщо він інший, ніж найдешевший, звичайний спосіб доставки, який пропонує Продавець, та 
- безпосередніх витрат, пов’язаних із поверненням товару (вартість відправки товару). 
3. Відступлення від Договору відбувається шляхом подачі заяви про відступлення, яка є доступною для завантаження на Інтернет-сторінці.  
(Розділ XVI. ЗРАЗОК БЛАНКУ ЗАЯВИ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ВІД ДОГОВОРУ) Продавець негайно надсилає Споживачеві на вказану ним адресу електронної пошти підтвердження про отримання заяви про відступлення від Договору купівлі-продажу.
4. В разі використання Споживачем свого права на відступлення від Договору, Споживач повинен негайно (тобто не пізніше 14 днів) повернути товар Продавцеві, надіславши його на адресу Магазину. Споживач може також здійснити повернення товару, передаючи його уповноваженій особі Продавця, при дотриманні вище вказаних термінів. Для дотримання термінів достатньо відправити товар до дати завершення терміну. 
5. У разі відступлення від Договору, Продавець негайно, тобто не пізніше 14 днів від дати отримання заяви Споживача про відступлення від Договору, повертає оплати, які Споживач здійснив з метою виконання Договору, від якого він відступив. 
6. Продавець повертає оплати, використовуючи такий самий спосіб оплати, який використовував Споживач.
7. Безпосередні витрати, пов’язані з поверненням товару (вартість пересилки) несе Споживач, який повинен вибрати такий спосіб доставки, щоб товар дійшов до Продавця неушкодженим. 
8. Споживач не має права на відступлення від Договору купівлі-продажу, якщо він стосується договорів: 
якщо він стосується договорів: 
– про надання послуг, коли підприємець повністю виконав послугу, за чіткою згодою Споживача, який був поінформований перед початком надання послуги, що після виконання підприємцем послуги, він втратить право на відступлення від Договору;
– в яких ціна або оплата залежать від коливань на фінансовому ринку, на які підприємець не має впливу і які можуть виникнути перед завершенням терміну на відступлення від Договору;
– в яких предметом послуги є річ, вироблена згідно зі специфікаціями Споживача, або яка виготовлена спеціально для його індивідуальних потреб;
– в яких предметом послуги є товар, який швидко псується або має короткий термін придатності;
– в яких предметом послуги є товар, який доставляється у запечатаній упаковці, який не можна повернути, з огляду на безпеку для здоров’я чи з причин гігієни, якщо упаковка була відкрита після доставки; 
– в яких предметом послуги є товар, який після доставки, з огляду на свою природу, є нероздільно пов'язаний з іншими предметами;
– в яких предметом послуги є алкогольні напої, ціна яких була погоджена під час укладення Договору купівлі-продажу, а доставка яких може відбутися лише через 30 днів, і вартість яких залежить від коливання цін на ринку, на що підприємець не має впливу;
– в яких Споживач явно вимагає, щоб підприємець до нього приїхав з метою виконання термінового ремонту або обслуговування; якщо підприємець додатково надає інші послуги ніж ті, виконання яких вимагає Споживач, або продає інші предмети, ніж запасні частини, необхідні для проведення ремонту чи обслуговування, тоді право на відступлення від договору належить Споживачеві у стосунку до додаткових послуг чи товарів; 
– в яких предметом послуги є звукозаписи, відеозаписи, або комп’ютерні програми, які надаються у запакованому вигляді, якщо упакування було порушене після доставки; 
– про доставку щоденних, періодичних газет або журналів, за винятком договорів про підписку;
– укладені в ході відкритого аукціону;
– про надання послуг, пов’язаних із проживанням, іншим, ніж з метою оселення, перевезення речей, оренди автомобілів, гастрономії, послуг, пов’язаних із відпочинком, розважальними, спортивними або культурними заходами, якщо у договорі вказано дату або період надання послуги;
– про надання  цифрового контенту, не записаного на матеріальному носії, якщо виконання послуги почалося за чіткою згодою Споживача до закінчення крайнього терміну для відступлення від Договору і після його повідомлення підприємцем про втрату права на відступлення від Договору.
XIII. ОПИСИ ТОВАРІВ
Продавець повідомляє, що описи товарів, доступних в Інтернет-магазині, є дійсними, і відповідають фактичному станові. 
XIV. РЕКЛАМАЦІЇ
1. Якщо придбаний товар має вади, Клієнт може подати Продавцеві рекламацію за допомогою засобів зв’язку, передбачених у розд. І Правил, тобто в письмовій формі, на поштову адресу Продавця, по електронній пошті або по телефону. 
2. Клієнт має право подати рекламацію як відносно виконання Договору купівлі-продажу, так і відносно виконання Договору про надання послуг електронним способом. Регуляції, які визначають відповідальність у цих областях містяться у Цивільному кодексі, а саме у ст. 556 і ст. 556[1] – 556[3] Цивільного кодексу. 
3. Рекламаційна заява повинна, хоча це не є обов’язковою вимогою для розгляду рекламації, бути подана на виразно заповненому бланку, який містить:
– ім’я та прізвище
– номер замовлення
– опис вади
– дату покупки. 
4. Дотримання п. 3 розд. XIV суттєво полегшить розгляд рекламації і зробить його більш ефективним. 
5. Рекламації можна подавати на адресу електронної пошти: dystrybucja@lasecki.pl
6. Рекламація буде розглянута впродовж 14 днів від дати її подачі. 
XV. КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Продавець зберігає за собою право змінювати зміст Правил, при чому зміна Правил не стосується замовлень, розміщених перед запровадженням змін. Змінені Правила будуть опубліковані на Інтернет-сторінці і набудуть сили через 7 (сім) днів від дати їх публікації. Нові Правила будуть містити у своєму змісті дату набуття ними чинності. Крім того, зареєстровані Клієнти будуть по електронній пошті повідомлені про кожну зміну Правил із правом відступлення від Договору впродовж 14 днів. Зміни Правил набувають чинності від дати закінчення терміну відступлення. До замовлень, розміщених перед набуттям чинності змінених Правил застосовуються положення Правил, які діяли на момент розміщення замовлень. 
2. У справах, які не були врегульовані цими Правилами, застосовуються відповідні положення польського законодавства, зокрема Цивільного кодексу та Закону про права споживачів (Юрид. Вісн. за 2014 р. поз. 827). 
3. Щодо Клієнтів, які не є Споживачами, положення розділу ХІ цих Правил (ВІДСТУПЛЕННЯ ВІД ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ) не застосовуються.
Kringle.pl – Юридичні застереження
4.1. Всі права на Сторінку http://kringle.pl, в тому числі, які стосуються тексту та графічних елементів, цифрових механізмів, системи та інших складових Сторінки, є захищеними. 
4.2. Використання і вживання контенту, розміщеного на Сторінці не передбачають набуття користувачами якихось прав на елементи, які на ній розміщені.
4.3. Елементами Сторінки можна користуватися виключно в рамках дозволеного використання, яке визначене положеннями закону від 4 лютого 1994 р. Про авторське право і суміжні права (Юрид. Вісн. № 24, поз. 83 з піз. зм.), закону від 27 липня 2001 р. Про захист баз даних (Юрид. Вісн. № 128 поз. 1402) та закону від 16 квітня 1993 р. Про боротьбу з недобросовісною конкуренцією (Юрид. Вісн. 93.47.211 з пізн. зм.)
4.4. Забороняється будь-яким способом, повністю або частково, з будь-якою метою, а особливо, в комерційних цілях, копіювати, видозмінювати Сторінку без попередньої згоди фірми ТОВ Лясецкі і компанія.
5. Клієнти можуть отримати доступ до Правил у будь-який час за допомогою посилання, розміщеного у виносці на головній сторінці Служби, завантажити їх та роздрукувати: http://Kringle.pl/regulamin.php. Затвердження, захист, доступ та підтвердження важливих положень Договору купівлі-продажу відбувається шляхом надіслання Споживачеві на вказану адресу електронної пошти та через додання до відправки з товаром роздруківки чеку або рахунку-фактури ПДВ.
6. Продавець передбачає можливість мирного вирішення ймовірних спорів шляхом їх полюбовного розгляду або за участі представника Управління захисту прав споживачів. 
7. У разі неможливості дійти до порозуміння у спосіб, зазначений у п. 2, компетентним судом за місцем розгляду спору буде суд за місцем реєстрації Продавця. Попереднє речення не застосовується щодо спорів, стороною яких виступає Споживач. 
XVI. ЗРАЗОК БЛАНКУ ЗАЯВИ ПРО ВІДСТУПЛННЯ ВІД ДОГОВОРУ 
(цей бланк потрібно заповнити і надіслати у разі бажання відступити від Договору)
– Адресат [тут підприємець повинен вписати назву підприємця, повну поштову адресу та, якщо є, номер факсу і адресу електронної пошти]
– Я/Ми(*) цим повідомляю/ємо(*) про своє/наше бажання відступити від Договору купівлі-продажу таких товарів (*), договору доставки таких товарів (*), договору на виконання наступних видів робіт (*)/ надання такого роду послуг (*). 
– Дата укладення договору (*) / отримання (*)
– Ім’я та прізвище споживача (-чів)
– Адреса  споживача (-чів)
– Підпис споживача (-чів) (тільки якщо бланк надсилається у паперовому вигляді).   
– Дата
(*) Зайве викреслити.
Country Candle  Coconut Colada  Свічки (35g)Country Candle  Coconut Colada  Свічки (35g) Хіт продажуРозпродаж
3.45EUR 1.16EUR
Kominek do wosków: Magic (вершковий) Розпродаж
11.35EUR 6.02EUR
Тут ви можете ввести зразок тексту колонтитула або вставити графічний файл. Редагування можна виконати за допомогою Панелі управління, перейшовши до: Конфігурація --> Тексти сайту --> "Нижній колонтитул" (id: 5).